Jack

Matthew Fox na obálkách časopisů

24. ledna 2009 v 13:49 | Lost-kiki
Klikněte pro zobrazení původního obrázku

Klikněte pro zobrazení původního obrázku

Klikněte pro zobrazení původního obrázku

Matthew Fox-new fotky

5. února 2008 v 19:34 | Lost-kiki

Jack-avatary

2. února 2008 v 16:31 | Lost-kiki
Jack Jack Jack Jack
Jack Jack Jack Jack
Jack jack-lost jack-lost jack-lost
jack-lost jack-lost lost - jack jackjack-2 fotešky!!

6. ledna 2008 v 17:08 | Lost-kiki

Jack-popis...xD

6. ledna 2008 v 16:42 | Lost-kiki
Jack je takovou, řekněme nejhlavnější postavou, ale mě se nelíbí :( Jak povahově, tak fyzicky...
Jack je na ostrově nepotřebnější, jelikož je to doktor. O jeho minulosti víme, že se často hádal se svým otcem a byl ženatý se ženou, kterou zachránil. Ta ho však později opustila kvůli jinému. Jinak je Jack zamilovaný do Kate, stejně jako Sawyer (to by mě zajímalo, koho si Kate vybere :D).
jack
jack
jack
jack
jack

Biografie

22. září 2007 v 11:48 | LOST-kiki

Biografie

Datum a místo narození:
14.7.1966, Crowheart, Wyoming, USA

Biografie:
Drsný sympaťák nezapře své farmářské kořeny. Nechybělo mnoho a Matthew mohl do dneška pomáhat svým rodičům starat se o koně a dobytek. Ale byl v pravý čas na pravém místě s tím pravým člověkem a přes matku své přítelkyně se dostal k občasnému modelingu. Odtud už byl jen krůček k televizním reklamám a následně i samotné televizi. Tam se vydal jako čerstvý absolvent filmové a televizní školy a také jako čerstvý ženáč (dnes má dvě děti - dceru Kyle/1998 a syna Byrona/2002). Nejprve mu příslušelo jen přihrávat, ale velice brzy si našel svou parketu, a to v seriálu Party of Five. Populární seriál mu přinesl kromě dopisů od nadšených fanynek také místo v padesátce nejkrásnějších lidí světa (People 1996) a několik střízlivých rolí jinde. Malé filmové vytížení je zřejmě důvodem, proč na svůj věk vypadá až podezřele zachovale. Zdá se, že to bude právě on, koho seriál odpálí k zářivé filmové kariéře...

Ve zkratce xD

22. září 2007 v 11:47 | LOST-kiki
Jméno : Matthew
Přijmení : Fox
Povolání : herec
Datum narození : 14.7.1966
Místo narození : Crowheart, Wyoming, USA
Znamení : rak

Fotičky

22. září 2007 v 11:44 | LOST-kiki

Fotogalerie Matt

Osobní život

22. září 2007 v 11:42 | LOST-kiki
Matthew Fox
( 14.7. 1966 , Abington-Pensylvánie, USA)
Osobní život
Matthew se narodil v Pensylvánii, ale vyrost ve městě Crowheart ve Wyomingu, kde jeho otec Francis G. Fox pracoval na své farmě jako geolog.Jeho matka Loretta B. Eagono byla učitelka.Svého otce
popsal Matthew jako tvrdého muže, který vychoval své tři syny
(Matt je prostředním z nich) s pevnou a zřetelnou disciplínou.Francis prý nenáviděl televizi a proto do Matthewových 15 narozenich žádnou ani neměly.Na jejich farmě vedl poměrně divoký život, už ve svých 12 letech pil alkohol, poté přišlo na řadu žvýkání tabáku.Připustil také, že netrvalo dlouho a začal kouřit marihuanu.Při vyrůstání blízko indiánské rezervace patřil mezi menšinu, protože když chodil na střední školu byl tam jediný běloch mezi indiány a proto dostal přesdívku ,,Whitey,,. Hrál univerzitní košíkovou.Po dokončení studií následoval klasifikační rok v deerfield academy, prestižní škole s internátem.Matthew řekl, že v něm stále zůstalo divoké chování na které byl zvyklý z domova a tak nosil kovbojské boty a stále žvýkal tabák.také hrál fotbal pro Deerfieldův tým, který mu vydělal pozvání na Columbijskou Univerzitu.Tam se poprvé setkal se svou současnou manželkou margheritou Ronchi, která bývala italskou modelkou.Mají spolu dvě děti Byrona a Kylie.Krátce po promoci z Columbijské univerzity se stěhuje do Hollywoodu, kde začíná svou novou část života....
Povolání
Vě věku 25 let udělal debut na epizodě ,,Wings,,.Ten samý rok pracoval také na dramatické sérii ,,Freshman Dorm,,.Následoval debut v ,,My Boyfriends Back (1993).V roce 1994 se objevil jako nejstarší z pěti sourozenců,kteří ztratili oba rodiče při dopravní nehodě v seriálu ,,Party Of Five,, kde hrál Charlieho Salingera.Tím se dostal do podvědomí mnoha diváků na celém světě.V roce 1996 byl jmenován jedním z ,,50 nejkrásnějších lidí světa,,.Po šesti řadách seriálu ,,Party Of Five,, hrál v dalších televizních sériích ,,Haunted,,.Od září roku 2004, hraje roli Dr.Jacka Shepharda v seriálu Lost.Přestěhoval se na Havaj a po práci na ,,Lost,, byl nominován na Zlatých Globech na nej. herce v seriálu.Vyhrál v r.2005 na satellite Awards a roku 2006 Screen Actors Guild Awards pro vyjímečný herecký výkon.
2. prosince 2006 hostil ,,Saturday Night Live,, s hudebními hosty.Následoval film ,,We Are Marshall,, je to sportovní drama kde hraje hlavní roli společně s Matthewem McConaugheyem.V tomto roce se chystá natočit thriller ,,Vantage Point,,.

Mattík-hlášky :)

22. září 2007 v 11:42 | LOST-kiki
1)A job is something we do to get a paycheck and pay our bills. Jobs are legitimate, at times, but work is why we are here in the universe. Work and calling often go together.

Práce je něco co děláme, aby jsme dostali výplatní šek a platili naše účty. Práce je někdy legitimní,ale práce je důvod proč my jsme ve vesmíru.Práce a volání se často hodí.


2)Beauty saves. Beauty heals. Beauty motivates. Beauty unites. Beauty returns us to our origins, and here lies the ultimate act of saving, of healing, of overcoming dualism.

Krása chrání. Krása hojí. Krása motivuje. Krása spojuje. Krása nás vrací k našemu původu, a zde leží konečný akt šetření, hojení a překonání dualismu.


3)Creation is all space, all time - all things past, present, and future.

Vytvoření je všechen prostor, všechen čas - všechny věci minulosti,přítomnosti a budoucnost.


4)Do not confuse beauty with beautiful. Beautiful is a human judgment. Beauty is All. The difference is everything.

Nepleťte si krásu s krásnou.Krásný je lidský posudek.Krása je všechno.Rozdíl je všechno.5)Evil is the shadow of angel. Just as there are angels of light, support, guidance, healing and defense, so we have experiences of shadow angels. And we have names for them: racism, sexism, homophobia are all demons - but they're not out there.

Zlo je stín anděla.Právě jako jsou andělé světlí, podporují, vedou, hojí a ochranují nás, tak máme zkušenosti i s temnými anděly.Máme pro ně jména: rasismus, sexism, homophobia to jsou všechno démoni - ale oni nejsou venku...


6)I am a Westerner. We're not going to change the West by going East. The East has a lot to teach us, but essentially it's like a mirror, saying, hey, can't you see what's here in your own religion, what are you, stupid?

Já jsem ze západu. Nechystám se vyměnit západ za Orient.Orient má hodně učit nás, ale v podstatě to je jako zrcadlo, říkající, hej !, zde nemůžeš vidět to co je ve vašem vlastním náboženství, copak jste, hloupý?7)I don't think that fundamentalism has anything to do with Jesus Christ. They call themselves Christians, but if that's Christian, count me out. Fundamentalism is built on fear and greed. They're telling you to give them your money otherwise you're going to hell.


8)I think that the Vatican is in a deep crisis of faith which they should be praying for. They don't trust theologians, they don't trust women, they don't trust gays and they don't trust nature. The rest of us who do and who are looking for answers should just get on with the work.

Myslím si, že Vatikán je v hluboké krizi z víry,kterou by měli mít a měli by se za ní modlit.Nevěří teologům, nevěří ženám, nevěří homosexuálům a nevěří ani přírodě.My kteří hledáme a vytváříme odpovědi,bysme měli pokračovat v práci.


9)If you look closely at a tree you'll notice it's knots and dead branches, just like our bodies. What we learn is that beauty and imperfection go together wonderfully.

Když se podíváte zblízka na strom,všimnete si ,že to spojení a smrt větví,je právě jako naše tělo.Co mi říkáme je to,že krása a nedokonalost se báječně hodí k sobě.


10)My generation was bold enough to question many things and to seek spirituality over religion. We haven't succeeded in overthrowing the old order yet, and maybe there are some meanings to be found in my story about coming of age spiritually in the latter half of the twentieth century.

Má generace byla dost smělá,aby se ptala na mnoho věcí a hledala duchovno přes náboženství.My jsme ještě neuspěli ve svržení starého nařízení,a možná,že tam jsou ještě nějaké významy,které mají být nalezeny v mém příběhu o duchovním dospění až v pozdější polovině dvacátého století.


11)To connect with the great river we all need a path, but when you get down there there's only one river.

Pro spojení s ohromnou řekou všichni potřebujeme cestu.Ale když tam sestoupíte je tam jediná řeka.


12)To recover a spiritual tradition in which creation, and the study of creation, matters would be to inaugurate new possibilities between spirituality and science that would shape the paradigms for culture, its institution, and its people.


13)We are in the cosmos and the cosmos is in us.

My jsme ve vesmíru a vesmír je v nás
Kliknite pre zobrazenie v plnom rozlíšení

Matt se rád ukazuje bez oblečení

22. září 2007 v 11:41 | LOST-kiki
Matt miluje nudismus a nejraději by v seriálu běhal tak, jak ho příroda stvořila. Dost často ze sebe strhá oblečení mezi scénami a těší svým tělem celý štáb.
"K tomu koupání bez plavek a nahotě, když jsem byl malý, v naší rodině se příliš nehrálo na to, jestli máte oblečení nebo ne. A důvod, proč se dneska svlékám, jsou šokovaní lidé, kteří pak vykřikují: Pane bože, Fox se svlékl úplně do naha! To mi přináší potěšení. Být nahý je pro mě přirozené," tvrdí Matthew.
Jenže Matthew odmítá, že by jeho tělo bylo jediné, co může ukázat: "Ne, nesvlékám se pořád, protože mám velkou duši a chci ji odhalit. Dělám to prostě, jen když se chci bavit!", říká s úsměvem.

Už potřetí bude Matt otcem!!!

22. září 2007 v 11:40 | LOST-kiki
Matthew Fox je se svou manželkou Margheritou ženatý od roku 1992.Mají spolu dvě dětí dceru Kylie (8) a syna Byrona (5).Nyní čekají třetí dítě.Zatím není známo zda kluka nebo holku ani kdy se má narodit, ale Matthew bude už potřetí otcem a to je chválihodné nemyslíte?
matthew-fox

Napiš si o autogram!!!

22. září 2007 v 11:39 | LOST-kiki
Napište dopis (stačí s krátkou prosbou o autogram) a k němu vložte ještě jednu obálku s poštovní známkou.Někdy je však potřeba i mezinárodní odpovědka ( 40 Kč) kterou dostanete na každý poště.
Adresa:
Matthew Fox
"Lost"
Grass Skirt Productions
510 18th Avenue
Honolulu, HI 96816-4442
USA
Tak, a takhle něak by měl vypadat obsah:-):
Dear Mr. Matthew Fox
Im a great fan of you from Czech republic.I would be happy when you send me an autographed photo of yourself.Thank you very much!
Best regards ,,vaše jméno,,
Adress: ,,Vaše adresa,,
Toto, je pro ty, kteří chtějí psát poštou, ale pokud máte i email, tak určitě zvolte tuto variantu, usnadní vám to práci, je to rychlejší, a nemůžete na tom nic splést:-)
Zkopírujete úplně stejný text, jako kdyby jste psali poštou a odešlete na:
Budu držet palečky, aby se vám to taky povedlo:-), a autogram vám přišel co nejdřív:-)
Kiki

Jack Shephard

14. září 2007 v 16:37 | LOST-kiki
--
jack
--Herec:
Matthew Fox

Narozen(a):
1969

Kde bydlel(a):
Boston, USA

Co dělal(a) dříve:
Chirurg v nemocnici Svatého Šebestiána

Proč cestoval(a) letadlem:
Vracel se s tělem otce, který zemřel v Austrálii

Kde v letadle seděl(a):
23A/23CZNÁMÁ FAKTA Odhalit Skrýt
V reálném životě je chirurgem v Nemocnici Svatého Šebestiána, kde pracoval společně se svým otcem. S ním ale neměl ke konci příliš dobrý vztah, jeho otec se od rodiny oddělil a odjel do Austrálie (tam jak se ukázalo žije Jackova nevlastní sestra - Claire), kde posléze zemřel. Jack cestoval ze Sydney proto, aby přivezl jeho tělo zpět do USA. Jack byl jednou ženatý, vzal si pacientku jménem Sarah, kterou po těžké nehodě zachránil od trvalé invalidity. Manželství ale nevyšlo, Jack se dlouho potloukal životem a díky jedné epizodě už si nikdy nenašel blízký vztah k ženám.

NA OSTROVĚ Odhalit Skrýt
Jack je nepsaný vůdce všech přeživších, především díky tomu, že ihned po havárii začal všechny ošetřovat, na ostrově působí také jeho nesobecká autorita, kdy se snaží pomáhat všem stejně. Je přitahován Kate, přesto se kromě jednoho polibku nikdy více nesblížili. Jack se účastnil všech hlavních událostí, ať už to bylo otevření poklopu, cesty na území Druhých nebo následného únosu ze strany Druhých. Po svém zajetí souhlasí, že bude operovat Bena, především díky tomu, že viděl Kate společně se Sawyerem. Nachází si tak pomalu ale jistě cestu k Juliet z tábora Druhých. Je hlavním strůjcem plánu na záchranu při vysílání signálu a to v době, kdy už mu lidé pomalu přestávali věřit.

Obrázky--Jack

7. září 2007 v 14:06 | LOST-kiki
jackjackjackjackjackjackjackjackjack
 
 

Reklama